Retiro y Certificación de Instructores de ZhiNeng QiGong

19 Mar 09:00 - 18:00 19 Mar 09:00 - 18:00 - Beijing Beijing
ZhiNeng QiGong Science - China - Beijing Wisdom Healing Center ZhiNeng QiGong Science - China - Beijing Wisdom Healing Center
Curso-Retiro dirigido por Zhang Qing Lao Shi Helen y De Ming Qiu Karl para preparar y certificar instructores, en Beijing China. Organizado por Vida ZhiNeng QiGong, con la...   More info


© 2018 Siguez