Trade fair Interzum

28 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 28 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 - Guangzhou Guangzhou
China,guangzhou China,guangzhou
Internationale Möbelmesse International furniture trade fair http:/www.interzum-guangzhou.com...   More info

Arch Enemy • Mao Live House, Guangzhou

05 Apr 19:00 - 22:00 05 Apr 19:00 - 22:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
  More info

Axwell Λ Ingrosso - Creamfields China

06 Apr 21:00 - 23:00 06 Apr 21:00 - 23:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
  More info

Creamfields, Guangzhou (CHN)

06 Apr 22:00 - 07 Apr 06:00 06 Apr 22:00 - 07 Apr 06:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
...   More info

DJ Snake - Creamfields China

07 Apr 21:00 - 23:00 07 Apr 21:00 - 23:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
DJ...   More info

2018「青年領袖建屋之旅」 中國篇 - 義工招募

20 Apr 10:00 - 22 Apr 18:00 20 Apr 10:00 - 22 Apr 18:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
仁人家園為國際非牟利房屋組織 40年來於逾70個貧窮或受災國家建屋 務求世上人人得以安居 為鼓勵年青人關注貧窮住屋問題 正視全球現時16億人缺乏適切居所的困境 2018 青年領袖建屋之旅 將會再次去到中國廣州幫助有需要的家庭建屋 我們現正招募30名青年義工 與我們同行為世上人人得以安居而努力 活動 2018 青年領袖建屋之旅 中國篇 日期 2018   More info

Friendship Theatre

29 Apr 20:00 - 22:00 29 Apr 20:00 - 22:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
Item.juooo.com...   More info

Cantonfair 123

01 May 19:00 - 05 May 22:00 01 May 19:00 - 05 May 22:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
Ngoài việc cung cấp cho các sản lượng chất lượng cao , có truy xuất nguồn gốc, cho người tiêu dùng trong nước, hiện tại các thị trường khác như Trung Quốc, Đài loan, Hồng Kong, Mỹ...   More info

GET Show 2018 - Guangzhou Entertainment Technology Show 2018

08 May 08:00 - 11 May 20:00 08 May 08:00 - 11 May 20:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
  More info

Joshua Radin at MAO Livehouse Guangzhou

11 May 20:30 - 23:59 11 May 20:30 - 23:59 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
Joshua Radin live at MAO Livehouse...   More info

The Diving Resort Travel Expo - Guangzhou 2018

01 Jun 15:00 - 03 Jun 18:00 01 Jun 15:00 - 03 Jun 18:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
The Diving Resort Travel Expo Guangzhou, China Join NAUI and attend the largest diving and resort expo in Guangzhou, China, June 1-3. The DRT Show is considered to be the...   More info

IASLC Asia Conference on Lung Cancer 2018

07 Nov 12:00 - 10 Nov 20:00 07 Nov 12:00 - 10 Nov 20:00 - Guangzhou Guangzhou
Guangzhou, China Guangzhou, China
The conference will bring you information on the frontiers of clinical and basic research, clinical management and multidisciplinary care. The conference will also allow...   More info


© 2018 Siguez