ทริปสำรวจ : เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า จีน + โซล เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี

19 Oct 19:00 - 26 Oct 22:00 19 Oct 19:00 - 26 Oct 22:00 - Qingdao Qingdao
Qingdao, Shandong Qingdao, Shandong
พฤห ส 18ต ลา 00.15 5.30 แอร เอเช ย ดอนเม อง เซ ยงไฮ ว นน เท ยวเซ ยงไฮ ศ กร 19ต ลา เซ ยงไฮ ช งเต า 10.40 11.40 สายการบ นไชน า อ สเท ร น เท ยวเม องช งเต า เสาร 20ต ลา ช งเต า...   More info


© 2018 Siguez