Past Events

Khoá Đào Tạo và Thực Hành Máy định vị phẫu thuật Miệng và Não Bộ

18 Nov 21:00 - 20 Nov 17:00 18 Nov 21:00 - 20 Nov 17:00 - Shanghai Shanghai
Shanghai Ninth People's Hospital Shanghai Ninth People's Hospital
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Y TẾ Giáo sư chuyên ngành phẫu thuật nổi tiếng và các chuyên gia sẽ: -Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn -Đào tạo sử...   More info


© 2017 Siguez